ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก CDX-15-OR สีส้ม

1.1 เป็นตู้ใส่เอกสารขนาด 15 ลิ้นชักมีขนาด 37.5 x 45.7 x 131.2 เซนติเมตร
1.2 โครงตู้ทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตรพับและเชื่อม,อาร์คขึ้นโครงตู้
1.3 หน้าลิ้นชักทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรพับและอาร์คขึ้นรูป
1.4 ลิ้นชักล็อคด้วยระบบกุญแจและสามารถล็อคอัตโนมัติ
1.5 มือจับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูป มีโลโก้บริษัท พร้อมที่เสียบการ์ดมีความคงทนแข็งแรง
1.6 ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก
ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ
สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 °C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่
และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 °C นาน 10 นาที