บริการให้เช่าโปรเจคเตอร์

 

ราคาเช่า 2,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 3,200 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

 

ราคาเช่า 3,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 3,500 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

 

ราคาเช่า 3,200 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 3,700 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

ราคาเช่า 3,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 3,800 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

 

ราคาเช่า 3,800 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 4,000 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

 

ราคาเช่า 4,500 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 5,000 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

ราคาเช่า 5,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 5,500 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel

ราคาเช่า 7,000 บาท/วัน (เฉพาะเครื่องไม่รวมจอ)

     • ความสว่าง 7,500 ANSI lumens
     • ความละเอียดภาพ (XGA)  1,024 x 768 pixel