ผลงานการติดตั้ง ทีวีและตู้กดน้ำในห้องอาหารภายในโรงงาน