ผลงานการติดตั้ง โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ และโน็ตบุ๊คให้กับโรงเรียน-2