ผลงานการติดตั้ง : โปรเจคเตอร์ จอรับภาพ และจอมอนิเตอร์