หม้อไฟฟ้า SHARP Model KN-H24XA

  • หม้อไฟฟ้า SHARP รุ่น KN-H24XA NEW (Healsio Hot Cook) สีแดง
  • สามารถปรุงอาหารอัตโนมัติ โดยไม่ใช้น้ำ
  • เทคโนโลยีการควบคุมความร้อนโดยเซ็นเซอร์คู่ โดยควบคุมความร้อนจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกอย่างพอดีและทั่วถึง
  • การปรุงอาหารด้วยอุปกรณ์สำหรับคนอาหาร เพื่อป้องกันอาหารไหม้ และช่วยให้รสชาติมีความสม่ำเสมอ
  • สามารถปรุงอาหารให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (Pre-set timer cooking)
  • สามารถปรุงอาหารร้อนให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า (มากที่สุด 12 ชั่วโมง)
  • กำลังไฟฟ้า 800 วัตต์
  • ความจุ 2.4 ลิตร
  • สามารถปรุงอาหารได้ถึง 7 ประเภท