เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน ระบบ RO.10 นิ้ว รุ่น KW-UN

  • ระบบ RO.(Reverse Osmosis)
  • ถังบรรจุน้ำ : Pressure Tank 13 ลิตร
  • ประสิทธิภาพในการกรอง : กำลังการผลิต 80 ลิตร/8 ชั่วโมง
  • แบบ : ตั้งพื้น,แขวน,ใต้ซิงค์
  • กำลังไฟ : Solenoid Valve 24V.DC.
  • Filter Stage (การกรอง) : 5 ขั้นตอน

SPECIFICATIONS

Filter Stage (การกรอง) 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่1
ไส้กรอง PP ประกอบด้วยเส้นใยสังเคราะห์พันทับกันหลายชั้น ขนาดความละเอียด 5 ไมโคเมตร
หน้าที่กรองสิ่งสกปรกที่ปะปนมากับน้ำ ตะกรอนหยาบ และสารแขวนลอย เช่น โคลน ทราย สนิมเหล็ก ตะไคร่น้ำ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่2
ไส้กรอง T33 ภายในบรรจุสารกรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด (GAC) ตัวสารกรองมีความพรุน
จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารพิษและโลหะหนักบางชนิด น้ำที่ผ่านไส้กรองมีความสะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่3
ไส้กรอง CTO เป็นการหลอมผงคาร์บอนและอัดแน่น เป็นเนื้อเดียวกันทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการกรองสูงกว่าคาร์บอนทั่วไป จะกรองเอา กลิ่น , สี ,คลอรีน, สารอินทรีต่างๆที่ทำให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนไป
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 5- 6 เดือนและขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบและปริมาณการใช้น้ำ)

ขั้นตอนที่4
ไส้กรองหลัก RO.(Reverse Osmosis)
ด้วยไส้กรองที่มีความละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน. ซึ่งสามารถกรองสารเคมี สารตะกั่ว ปรอท ยาฆ่าแมลง สารอินทรีย์
แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อมะเร็งและสารละลายโดยนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มั่นใจคุณภาพน้ำได้เป็นอย่างดี
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 1-2 ปีและขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนไส้กรอง 3 ตัวแรก)

ขั้นตอนที่5
ไส้กรอง CTR 10 นิ้ว ทำหน้าที่ปรับรสชาติน้ำ และกำจัดสารเคมีที่เป็นโทษต่อ
ร่างกายเช่น ยาฆ่าแมลง TCM, THM, BENZENE, LEAD, CHLORAMINE ฯลฯ
(ระยะเวลาในการเปลี่ยนไส้กรอง 1 ปีหรือรสชาติน้ำเปลี่ยนไป)