เครื่องตรวจจับของเหลวต้องสงสัย CEIA รุ่น EMA

ทำไมถึงต้องเลือกใช้เครื่องตรวจจับของเหลว

 • ใช้เวลาเพียงแค่ 5 วินาที เพื่อตรวจหาสารที่เป็นส่วนประกอบของระเบิด
 • ใช้การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี 4 รูปแบบ ทำให้แม่นยำกว่าคู่แข่งอื่นๆ ทั้งหมดที่เลือกใช้เทคโนโลยี
  เพียงแบบเดียว
 • ได้รับการรับรองจากองค์กร TSA (Transportation Security Administration) กรมการบินพลเรือน
  ยุโรป ECAC (European Civil Aviation Conference) และ ICAO (International Civil Aviation
  Organization)
 • สามารถตรวจสอบของเหลวในบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบ และของเหลวหลากหลายชนิดที่เป็นสีต่างๆ
  หรือธรรมดาได้อย่างแม่นยำ
 • หมดปัญหาในการนำของเหลวขึ้นเครื่องบิน หรือสถานที่ต้องห้ามอีกต่อไป
 • ตรวจสอบได้ทั้งของเหลว สเปรย์ และเจล (LAGs)
 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี

 

ถูกนำไปใช้งานทั่วโลกกว่า 2,500 เครื่อง

เป็นที่ยอมรับในสถานฑูต  สถานีรถไฟใต้ดิน  ท่าอากาศยานของประเทศสหรัฐอเมริกาเกือบทุกแห่ง  แคนาดา  ญี่ปุ่น  เกาหลีใต้  สิงคโปร์  นิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  จีน  และประเทศในแถบยุโรป เป็นต้น