เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270

 • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 - 13 แผ่น  ( 70 แกรม)   9 - 11 แผ่น ( 80 แกรม )
 • Security Level P-2 (DIN 66399) ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย4 มม.
 • ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
 • หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
 • ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/วินาที
 • มีช่องสำหรับแยกทำลายแผ่นซีดี
 • มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
 • มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ multifunction switch
 • ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร (ช่องทำลายซีดี 3 ลิตร)
 • ผลิตจากประเทศเยอรมันนี
 • รับประกันสินค้า 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอายุการใช้งาน)