เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ IDEAL รุ่น 2270

รายละเอียดย่อ :
เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2360 SMC
– ขนาดเอกสารที่ทำลาย 0.8×5 มม. (ชิ้นเล็กมาก)
– จำนวนเอกสารที่ทำลาย (70g/m2) 4-5 แผ่น
– ระดับความปลอดภัย 6
– รูปแบบการทำลาย cross cut
– ทำลายคลิป ไม่ได้
– ทำลายบัตรพลาสติก ไม่ได้
– ทำลายแผ่นซีดี ไม่ได้
– หน้ากว้างช่องทำลาย 240 มม.
– ความเร็ว 0.05 เมตร/วินาที
– ขนาดความจุ 35 ลิตร
– ขนาดมอเตอร์ 390 วัตต์
– รูปแบบปุ่มทำงาน EASY_SWITCH2
– หยุดเมื่อเอกสารหมด และ stand by
– เมื่อใส่เอกสารมากเกินไปจะจัดการระบบด้วย auto reverse
– หยุดเมื่อมอเตอร์ร้อน
– ฝาครอบป้องกันอันตราย
– หยุดเมื่อถังเต็ม
– รูปแบบรองรับกระดาษ ถุงพลาสติก
– มีล้อเลื่อน