เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2465 CC

ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

– ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16- 18 แผ่น ( 70 แกรม) 13 – 15 แผ่น ( 80 แกรม )

– Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 x 40 มม.

– ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี

– หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 240 มม.

– ความเร็วในการตัด 0.10 เมตร/วินาที

– “SPS” (Safety protection system) เครื่องจะหยุดทำงานทันทีเมื่อฝาครอบถูกยกขึ้น

– “ESM” (Energy saving mode) มีโหมดช่วยประหยัดพลังงาน

– กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)

– มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ EASY_SWITH

– กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะถอยหลังเองอัตโนมัติ (Auto Reverse)

– กรณีที่ถังใส่กระดาษเต็ม หรือฝาเครื่องถูกเปิด เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

– กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

– ถังใส่กระดาษเป็นแบบถุงสามารถเปลี่ยนได้ง่าย

– ฐานล้อเลื่อน เคลื่อนย้ายได้ง่าย

– ความจุถังใส่กระดาษ 50 ลิตร

– กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 580 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์

– ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 730 x 395 x 295 มม.

– น้ำหนัก 23 กก.

– ผลิตจากประเทศเยอรมันนี