เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2245 CC

ทำลายเอกสารอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  ช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย
– Ideal 2245-CC ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 6- 7 แผ่น ( 70 แกรม) 5 – 6 แผ่น ( 80 แกรม )
– Security Level 3 ทำลายแบบ Cross cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 3 x 25 มม.
– ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ (ทำลายบัตรเครดิตไม่ได้)
– หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
– ความเร็วในการตัด 0.06 เมตร/วินาที
– มีฝาครอบป้องกันอันตรายจากใบมีด
– มีสวิทซ์เดินหน้า และถอยหลัง แบบ multifunction switch
– กรณีที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดาษเครื่องจะทำงานต่อ (Auto Start/Stop)
– กรณีที่ใส่กระดาษมากเกินไป เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
– กรณีที่มอเตอร์เกิดความร้อน เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
– กรณีที่เมื่อยกตัวถังแยกกับตัวเครื่อง เครื่องจะหยุดการทำงานเองอัตโนมัติ (Auto Stop)
– ตัวถัง กับตัวเครื่องแยกกันคนละชิ้น ง่ายแก่การดูแล
– ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร
– กำลังไฟในการทำลายเอกสาร 150 วัตต์ ไฟฟ้า 220 โวลท์
– ขนาดเครื่อง (สูง x กว้าง x ลึก) 452 x 345 x 215 มม.
– น้ำหนัก 7 กก.
– ผลิตจากประเทศเยอรมันนี