เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ GBC รุ่น S206

รายละเอียด

– ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 7 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
– ทำลายเอกสารแบบเส้นตรง (Straight-cut)
– ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว มีขนาด 6 มม.
– ขนาดความกว้างของช่องใส่เอกสาร 220 มม.
– ความเร็วในการทำลายเอกสาร 1.8 เมตร/นาที
– ขนาดถังบรรจุ 9 ลิตร
– ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 72 เดซิเบล
– มีระบบตัดไฟ เมื่อมอเตอร์มีความร้อนเกินกำหนด
-ชนิดการทำลายเอกสาร : แบบเส้นตรง (Straight-cut)
-ขนาดช่องใส่เอกสาร : 220 มม.
-ความเร็วในการตัด : 1.8 เมตร/นาที
-ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน : 72 เดซิเบล
-ทำลายเอกสารได้สูงสุด: 7 แผ่น/ครั้ง (A4/70 แกรม)
-ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว : 6 มม.
-ขนาดถังบรรจุ : 9 ลิตร
-ขนาดสินค้า : 34 × 36 x 20 ซม.
-น้ำหนัก : 2 กก.
-ไม่ควรย่อยกระดาษต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน หรือใส่กระดาษหนาเกินกว่าที่กำหนด เพื่อยืดอายุการใช้งานของใบมีด และมอเตอร์
-ห้ามนำกระดาษที่เปื้อนกาวหรือมีเทปกาวติดอยู่เข้าเครื่องทำลายเอกสาร และใช้งานตามคุณสมบัติที่กำหนด
-ควรอ่านคุณสมบัติการใช้งานของเครื่องทำลายรุ่นที่ท่านเลือกซื้อเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด