เครื่องทำลายเอกสาร GBCรุ่น AUTO+130X

เครื่องทำลายเอกสาร GBCรุ่น AUTO+130X

ทำงานได้ 2 ลักษณะ ทำลายเอกสารแบบตัดซอย Cross Cut ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4 x 45 มม.

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถวางเอกสารในถาดรองรับจำนวน 130 แผ่น  โดยเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ
– สามารถทำลายบัตรเครดิตลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษได้
– ขนาดถังบรรจุเอกสารที่ทำลายแล้ว 15 ลิตร
– ระดับเสียงในขณะทำงาน 60 เดซิเบล
– ความเร็วในการตัด 1.5 เมตร/วินาที
– ความกว้างของช่องใส่กระดาษ 221 มม.
– ความจุของถังใส่กระดาษ 26.0 ลิตร
– มีระบบทำลายลวดเย็บกระดาษ
– มีระบบย่อยลวดเสียบ
– มีระบบการย่อยบัตรเครดิต
– ไม่มีระบบย่อยแผ่น CD/DVD
– ทำงานต่อเนื่อง/หยุดพัก
– ขนาดเครื่อง (ก x ล x ส) : 43.0 x 31.2 x 44.8 ซม.
– น้ำหนัก 11.2 กก.
– รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี