เครื่องบดกาแฟ บอนกาแฟ รุ่น โคนี่ ระบบอัตโนมัติ

 

เครื่องบดกาแฟขนาดใหญ่ “รุ่นมีโถพัก” (ความจุโถ 280 กรัม) เหมาะสำหรับงานหนัก