เครื่องบดกาแฟ บอนกาแฟ รุ่น ซูเปอร์ จอลลี่, ไทม์เมอร์ สวิตซ์

เครื่องบดกาแฟขนาดกลาง “รุ่นมีโถพัก” (ความจุโถ 280 กรัม) เหมาะสำหรับงานหนัก