เครื่องบดกาแฟ บอนกาแฟ รุ่น ลักซ์ ไทมเมอร์ สวิตซ์

เครื่องบดกาแฟขนาดกลาง “รุ่นมีโถพัก”( ความจุโถ 200 กรัม ) เหมาะสำหรับงานหนัก