เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida รุ่น F-30N/25N

เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติ  ความเร็วสูงสุดในการพับ 8,000 / ชั่วโมง