เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida รุ่น F-43N

เครื่องพับกระดาษขนาด A3 ตั้งค่าการพับอัตโนมัติ สามารถปรับความเร็วได้หลายระดับ