เครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PT-D450

SPECIFICATIONS

 • พิมพ์อักษรได้สูงสุด 5 บรรทัด
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20 มม./วินาที
 • ความละเอียดในการพิมพ์ 180 dpi
 • พิมพ์บาร์โค้ดได้ถึง 9 แบบจากตัวเครื่อง
 • พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • มีกรอบให้เลือก 99 แบบ
 • มีสัญลักษณ์ให้เลือก 545 แบบ
 • หน้าจอสี LCD Backlit แสดงผลได้ 2 บรรทัด ความยาว 21 ตัวอักษร พร้อมไฟพื้นหลังเพื่อการมองตัวอักษรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor v5.1
 • คีย์บอร์ดแบบ QWERTY
 • ใช้กับเทปพิมพ์ TZ-Tape ที่มีให้เลือกหลากสีขนาดตั้งแต่ 3.5, 6, 9, 12, และ 18 มม.
 • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ต USB 2.0
 • รองรับการใช้งานกับ PC และ Maclntosh