เครื่องพิมพ์ฉลาก Brother รุ่น PTD200KT

SPECIFICATIONS

  • ความละเอียด 180 dpi
  • พิมพ์ฉลากได้กว้างสูงสุดถึง 12 มม.
  • พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  • มีอักษร 1 แบบ 3 ขนาด 9 สไตล์
  • พิมพ์ตัวอักษรได้ 2 บรรทัด 334 สัญลักษณ์ และรูปแบบกรอบรูป 31 ชนิด รวมถึงลาย Hello Kitty
  • เลือกใช้งานรูปแบบตัวอักษร รูปแบบกรอบ และสัญลักษณ์ได้อย่างง่ายด้วยปุ่มฟังก์ชัน one-touch
  • เหมาะสำหรับการสร้างฉลากสำหรับการใช้งานที่บ้าน ออฟฟิศ หรือโรงเรียน