เครื่องมือสอบเทียบเทอร์โมคัปเปิล Fluke 714B

 

คุณลักษณะสำคัญ

  • 714B สามารถตรวจวัดและจำลอง (17) ประเภทและมิลลิโวลต์ของเทอร์โมคัปเปิลที่แตกต่างกันได้
  • วัดสัญญาณตั้งแต่ 4 - 20 mA ไปพร้อมๆ กับจ่ายสัญญาณอุณหภูมิ
  • การออกแบบที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับแขวนและมีในทุกยูนิต
  • การตั้งค่าแหล่งที่กำหนดค่าได้ 0 % และ 100 % สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดแบบลิเนียร์ 25 % อย่างรวดเร็ว
  • Ramp แบบลิเนียร์และ Ramp อัตโนมัติของขั้นตอน 25 % ตามการตั้งค่า 0 % และ 100 %
  • อินพุตคู่และจอแสดงผลแบบมีไฟเพื่อการวัดผลการตรวจวัดที่ง่ายดาย
  • การตั้งค่าปิดอุปกรณ์แบบที่จดจำค่าเมื่อเปิดเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการเปิดอุปกรณ์เพื่อมาทดสอบต่อ
  • ข้อมูลจำเพาะในเวลา 1 ปี และ 2 ปีและใบรับรองการสอบเทียบที่ตรวจสอบได้

SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่าย ไปยังขั้วต่อและสายดินและ หว่างขั้วต่อสองขั้ว 30 V
อุณหภูมิในการทำงาน -10 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา - 30 °C ถึง 60 °C
ระดับความสูงในการใช้งาน 2,000 เมตร
ระดับความสูงในการเก็บรักษา 12,000 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์
(% การทำงานของ RH 
แบบไม่มีการกลั่นตัว)
ไม่มีการกลั่นตัว
90% (10 °C ถึง 30 °C)
75% (30 °C ถึง 40 °C)
45% (40 °C ถึง 50 °C)
(ไม่มีการกลั่นตัว))
ข้อกำหนดในการสั่นสะเทือน MIL-T-28800E, Class 2
ข้อกำหนดในการทดสอบแรงกระแทก 1 เมตร
ระดับ IP IEC 60529: IP52
สภาพแวดล้อม
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
IEC 61326-1, แบบพกพา
ความปลอดภัย IEC 61010-1, สูงสุด 30 V ลงดิน
, ระดับของมลภาวะ 2
การจ่ายไฟ แบตเตอรี่ AA NEDA 1.5A
IEC LR6 4 ก้อน
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) 52.5 มม. x 84 มม. x 188.5 มม.
น้ำหนัก 515 ก.

 

การตรวจวัด DC mA
ความละเอียด 0-24 mA
ช่วง 0.001 mA
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.010% + 2 μA
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)

 

การวัดและจ่ายมิลลิโวลต์
ความละเอียด -10 mV ถึง 75 mV
ช่วง 0.01 mV
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.015% + 10 μA
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)

 

อินพุตและเอาต์พุตของเทอร์โมคัปเปิล
ประเภท TC
ช่วง (°C)
ตรวจวัด (°C) ที่มา (°C)
1 ปี 2 ปี 1 ปี 2 ปี
E -250 ถึง 200 °C 1.3 2 0.6 0.9
-200 ถึง -100 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
-100 ถึง 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
600 ถึง 1000 °C 0.4 0.6 0.2 0.3
N -200 ถึง -100 °C 1 1.5 0.6 0.9
-100 ถึง 900 °C 0.5 0.8 0.5 0.8
900 ถึง 1300 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
J -210 ถึง -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 ถึง 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 ถึง 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.3
K -200 ถึง -100 °C 0.7 1 0.4 0.6
-100 ถึง 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
400 ถึง 1200 °C 0.5 0.8 0.3 0.4
1200 ถึง 1372 °C 0.7 1 0.3 0.4
T -250 ถึง -200 °C 1.7 2.5 0.9 1.4
-200 ถึง 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 ถึง 400 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
B 600 ถึง 800 °C 1.3 2 1 1.5
800 ถึง 1000 °C 1 1.5 0.8 1.2
1000 ถึง 1820 °C 0.9 1.3 0.8 1.2
R -20 ถึง 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 ถึง 100 °C 1.5 2.2 1.1 1.7
100 ถึง 1767 °C 1 1.5 0.9 1.4
S -20 ถึง 0 °C 2.3 2.8 1.2 1.8
0 ถึง 200 °C 1.5 2.1 1.1 1.7
200 ถึง 1400 °C 0.9 1.4 0.9 1.4
1400 ถึง 1767 °C 1.1 1.7 1 1.5
C 0 ถึง 800 °C 0.6 0.9 0.6 0.9
800 ถึง 1200 °C 0.8 1.2 0.7 1
1200 ถึง 1800 °C 1.1 1.6 0.9 1.4
1800 ถึง 2316 °C 2 3 1.3 2
L -200 ถึง -100 °C 0.6 0.9 0.3 0.4
-100 ถึง 800 °C 0.3 0.4 0.2 0.3
800 ถึง 900 °C 0.5 0.8 0.2 0.3
U -200 ถึง 0 °C 0.6 0.9 0.4 0.6
0 ถึง 600 °C 0.3 0.4 0.3 0.4
BP 0 ถึง 1000 °C 1 1.5 0.4 0.6
1000 ถึง 2000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
2000 ถึง 2500 °C 2 3 0.8 1.2
XK -200 ถึง 300 °C 0.2 0.3 0.2 0.5
300 ถึง 800 °C 0.4 0.6 0.3 0.6
G 100 ถึง 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 ถึง 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 ถึง 2320 °C 2 3 1.6 2.4
D 0 ถึง 300 °C 1.6 2.4 1.2 1.8
300 ถึง 1500 °C 1 1.5 1 1.5
1500 ถึง 2315 °C 2 3 1.6 2.4
P 0 ถึง 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 ถึง 1395 °C 2 3 0.8 1.2
M -50 ถึง 100 °C 1 1.5 0.4 0.6
100 ถึง 1000 °C 1.6 2.4 0.6 0.9
1000 ถึง 1410 °C 2 3 0.8 1.2