เครื่องมือสอบเทียบ Fluke 712B RTD

 

คุณลักษณะสำคัญ

  • 712B สามารถตรวจวัดและจำลองประเภทและความต้านทาน RTD ที่แตกต่างกันได้ (13) แบบ
  • วัดสัญญาณตั้งแต่ 4 - 20 mA ไปพร้อมๆ กับจ่ายสัญญาณอุณหภูมิ
  • การออกแบบที่มาพร้อมเครื่องมือสำหรับแขวนและมีในทุกยูนิต
  • การตั้งค่าแหล่งที่กำหนดค่าได้ 0 % และ 100 % สำหรับการตรวจสอบความผิดพลาดแบบลิเนียร์ 25 % อย่างรวดเร็ว
  • Ramp แบบลิเนียร์และ Ramp อัตโนมัติของขั้นตอน 25 % ตามการตั้งค่า 0 % และ 100 %
  • อินพุตคู่และจอแสดงผลแบบมีไฟเพื่อการวัดผลการตรวจวัดที่ง่ายดาย
  • การตั้งค่าปิดอุปกรณ์แบบที่จดจำค่าเมื่อเปิดเครื่อง ทำให้ง่ายต่อการเปิดอุปกรณ์เพื่อมาทดสอบต่อ
  • ข้อมูลจำเพาะในเวลา 1 ปี และ 2 ปีและใบรับรองการสอบเทียบที่ตรวจสอบได้

SPECIFICATIONS

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่จ่าย ไปยังขั้วต่อและสายดินและ หว่างขั้วต่อสองขั้ว 30 V
อุณหภูมิในการทำงาน -10 °C ถึง 50 °C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา - 30 °C ถึง 60 °C
ระดับความสูงในการใช้งาน 2,000 เมตร
ระดับความสูงในการเก็บรักษา 12,000 เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์
(% การทำงานของ RH 
แบบไม่มีการกลั่นตัว)
ไม่มีการกลั่นตัว
90% (10 °C ถึง 30 °C)
75% (30 °C ถึง 40 °C)
45% (40 °C ถึง 50 °C)
(ไม่มีการกลั่นตัว))
ข้อกำหนดในการสั่นสะเทือน MIL-T-28800E, Class 2
ข้อกำหนดในการทดสอบแรงกระแทก 1 เมตร
ระดับ IP IEC 60529: IP52
สภาพแวดล้อม
ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
IEC 61326-1, แบบพกพา
ความปลอดภัย IEC 61010-1, สูงสุด 30 V ลงดิน
, ระดับของมลภาวะ 2
การจ่ายไฟ แบตเตอรี่ AA NEDA 1.5A
IEC LR6 4 ก้อน
ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว) 52.5 มม. x 84 มม. x 188.5 มม.
น้ำหนัก 515 ก.

 

การตรวจวัด DC mA
ความละเอียด 0-24 mA
ช่วง 0.001 mA
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.010% + 2 μA
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)

 

การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าในหน่วยโอห์ม
ช่วงโอห์ม ความเที่ยงตรง (% ของค่าที่อ่านได้ + จำนวนนับ)
0.00 Ω ถึง 400.00 Ω 0.015% + 0.05 Ω
400.0 Ω ถึง 4000.0 Ω 0.015% + 0.5 Ω
หมายเหตุ: ความเที่ยงตรงในการอ่านตามอินพุต 4 เส้น สำหรับการตรวจสอบโอห์ม 3 เส้น
และสายทั้งสามตรงกันหมด ให้ใส่ 0.05 Ω (0.00 Ω~400.00 Ω),
0.2 Ω (400.0 Ω~4000.0 Ω) ไปที่ข้อมูลจำเพาะ
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ± (0.002% ของการอ่าน + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)

 

ที่มาของโอห์ม
ช่วงโอห์ม 1.0 Ω ถึง 400.0 Ω
1.00 Ω ถึง 400.00 Ω
400.0 Ω ถึง 1500.0 Ω
1500.0 Ω ถึง 4000.0 Ω
กระแส
กระตุ้นจาก
อุปกรณ์
การวัด
0.1 mA ถึง 0.5 mA
0.5 mA ถึง 3 mA
0.05 mA ถึง 0.8 mA
0.05 mA ถึง 0.4 mA
ความเที่ยงตรง
(% ของค่าที่อ่านได้
+ จำนวนนับ)
0.015% + 0.1 Ω
0.015% + 0.05 Ω
0.015% + 0.5 Ω
0.015% + 0.5 Ω
ความละเอียด 0.00 Ω ถึง 400.00 Ω 0.01 Ω
400.0 Ω ถึง 4000.0 Ω 0.1 Ω
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ ± (0.002%ของค่าที่อ่านได้ + 0.002% ของช่วง) /°C ( <18 °C หรือ >28 °C)
สนับสนุนเครื่องส่งแบบพัลซ์และ PLC ที่มีเวลาพัลซ์สั้นถึง 5 ms

 

อินพุตและเอาต์พุตของ RTD
ประเภทของ RTD (α) ช่วง (°C) ตรวจวัด (°C) ที่มา (°C)
1 ปี 2 ปี กระแส
ที่มา
1 ปี 2 ปี
10Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
1.5 °C 3 °C 1 mA 1.5 °C 3 °C
100 ถึง
800 °C
1.8 °C 3.6 °C 1 mA 1.8 °C 3.6 °C
50Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
0.4 °C 0.7 °C 1 mA 0.4 °C 0.7 °C
100 ถึง
800 °C
0.5 °C 0.8 °C 1 mA 0.5 °C 0.8 °C
100 Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
0.2 °C 0.4 °C 1 mA 0.2 °C 0.4 °C
100 ถึง
800 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
200 Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
0.2 °C 0.4 °C 500 μA 0.2 °C 0.4 °C
100 ถึง
630 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
500 Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
0.3 °C 0.6 °C 250 μA 0.3 °C 0.6 °C
100 ถึง
630 °C
0.015%
+0.28 °C
0.03%
+0.56 °C
0.015%
+0.28 °C
0.03%
+0.56 °C
1000 Ω
Pt(385)
-200 ถึง
100 °C
0.2 °C 0.4 °C 250 μA 0.2 °C 0.4 °C
100 ถึง
630 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
100 Ω
Pt(3916)
-200 ถึง
100 °C
0.2 °C 0.4 °C 1 mA 0.2 °C 0.4 °C
100 ถึง
630 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
0.015%
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
100 Ω
Pt(3926)
-200 ถึง
100 °C
0.2 °C 0.4 °C 1 mA 0.2 °C 0.4 °C
100 ถึง
630 °C
0.015 %
+0.18 °C
0.03%
+0.36 °C
0.015%+0.18 °C 0.03%
+0.36 °C
10 Ω
Cu(427)
-100 ถึง
260 °C
1.5 °C 3 °C 1 mA 1.5 °C 3 °C
120 Ω
Ni(672)
-80 ถึง
260 °C
0.15 °C 0.3 °C 1 mA 0.15 °C 0.3 °C
50 Ω
Cu(427)
-180 ถึง
200 °C
0.4 °C 0.7 °C 1 mA 0.4 °C 0.7 °C
100 Ω
Cu(427)
-180 ถึง
200 °C
0.2 °C 0.4 °C 1 mA 0.2 °C 0.4 °C
YSI400 15 ถึง
50 °C
0.2 °C 0.4 °C 250 μA 0.2 °C 0.4 °C
1. ไม่รวมความคลาดเคลื่อนของเซนเซอร์
2. ความละเอียด: 0.1 °C.
3. ความเที่ยงตรงในการอ่านตามอินพุต 4 เส้น สำหรับการตรวจสอบ RTD 3 เส้น และสาย RTD ทั้งสามตรงกันหมด ให้ใส่ 1.0 °C (Pt10 และ Cu10), 0.6 °C (Pt50 และ
Cu50), 0.4 °C (ประเภท RTD อื่น) ไปที่ข้อมูลจำเพาะ
4. ความแม่นยำแหล่งของโหมดแหล่งยึดตาม 0.5 mA~3 mA (1.00 Ω~400.00 Ω), 0.05 mA~0.8 mA (400.0 Ω~1500.0 Ω), 0.05 mA~0.4 mA (1500.0 Ω ~4000.0 Ω),
กระแสกระตุ้น (0.25 mA สำหรับช่วง Pt1000)
5. ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ: ±0.05 °C /°C สำหรับการวัด, ± 0.05 °C /°C (<18 °C หรือ >28 °C) สำหรับการจ่าย
6. รองรับเครื่องส่งพัลซ์และ PLC ที่มีเวลาพัลซ์สั้นเพียง 5 ms