โคมดักแมลงบิน Echolight 360

ECHOLIGHT360 โคมดักแมลงบิน

Insect Trapping  ECHOLIGHT 

นวัตกรรมโคมดักแมลงบิน 360 องศา มีประสิทธิภาพกาวดักจับแมลงบินรอบทิศทาง ช่วยให้ดักจับแมลงบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมโคมได้ถูกออกแบบในการควบคุมแสงไม่ให้รบกวนสายตาผู้มาใช้บริหารหรือลูกค้า ด้วยการออกแบบ Modern Eco Design ดีไซน์ทันสมัยเรียบง่าย สะดวกต่อการทำความสะอาดติดตั้งง่าย ECHOLIGHT จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานและคำนึงถึงปลอดภัยเป็นสำคัญ เหมาะกับการติดตั้งในสถานที่ๆต้องการกำจัดแมลงบินรบกวน เพื่อรองรับมาตรฐานอุตสาหกรรม GMP HACCP

เหมาะติดตั้งใน

- ร้านอาหาร , Fast Food Restaurant, แคนทีน, ศูนย์อาหาร,มินิมาร์ท Mini Mart,ร้านสะดวกซื้อที่จำหน่ายอาหาร,โรงงาน,สถานที่เก็บกักอาหาร

ECHOLIGHT 360 เป็นเครื่องดักแมลงวันชนิดแผ่นกาวซึ่งเป็นนวัตกรรมการออกแบบ Modern Eco Design เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพของการดักจับแมลงบินต่างๆ โดยภายในติดตั้งแผ่นกาวดักจับแมลงบินในแบบ 360 องศา
ปัญหาแมลงวัน ที่เข้ามาใน แมลงงวันอาจเข้าทางช่องเปิดต่างๆ ของอาคาร โดยเฉพาะประตูหน้าต่าง ช่องระบายอาหาร บางครั้งเกาะมากับวัตถุดิบ รถเข็น ภาชนะร่องรอยของแมลงวัน สามารถพบได้จากเศษซากตามพื้น เวลากวาดพื้นซี่ง พนักงาน จะพบ การป้องกันและแก้ปัญหาแมลงวันที่เข้ามา
การติดตั้งหลอดไฟดักแมลง จะได้ผลดีขึ้นกับตำแหน่งที่ทำการติดตั้งหลอดไฟ และชนิดของแมลงโดยทั่วไป แมลงจะถูกดึงดูดด้วยแสงไฟ ในระยะไม่เกิน 20 ฟุต และจะเพิ่มการดึงดูดมากขึ้นในระยะประมาณ 12 ฟุต แมลงวันจะไม่ถูกดึงดูดด้วยแสงไฟในทันที จะมีช่วงเวลาที่ใช้ในการดึงดูดด้วยแสงไฟ(Periodic-response–to–light) จุดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งไม่ควรสูงเกิน 5 ฟุตจากพื้น และควรติดตั้งจุดใกล้ประตูทางเข้าประมาณ 12–15 ฟุต เป็นจุดที่เหมาะสมที่สุด
ควรมีการดูแลทำความสะอาดโคมไฟ และเปลี่ยนหลอดไฟตามอายุการใช้เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการทำงานของเครื่อง

การติดตั้ง echolight สามารถติดตั้งในระดับต่ำได้ 150 – 180 เซนติเมตรจากพื้นได้ซึ่งเหมาะสมกับระดับความสูงภายใน    โดยแสงจากโคมจะไม่ส่องตรงไปรบกวน สายตาลูกค้าที่มาซื้อสินค้า และเศษซากของแมลงวันที่ติดอยู่ภายในโคม ลูกค้าไม่สามารถมองเห็น ซึ่งต่างจากโคมล่อแมลงแบบทั่วไปที่มองเห็นเศษซากของแมลง ซึ่งอาจเป็นที่น่ารังเกียจของลูกค้าก็เป็นได้
ECHOLIGHT ได้ถูกออกแบบเพื่อป้องกันแสง UVA ที่ใช้ล่อแมลง ไม่ให้เห็นแสงโดยตรง และปกป้องพนักงานจากการ สัมผัสแสงเป็นระยะเวลานานๆ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดักแมลงในต่างประเทศอย่าง เช่น สหรัฐอเมริกา ได้ออกแบบโคมประเภทดักแมลงหรือล่อแมลงที่ใช้หลอด Black light UVA จะออกแบบไม่ให้แสงส่องโดยตรง เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค และปัจจุบันเริ่มมีการหันมาใช้โคมดักแมลงที่มีการควบคุมแสงกันมากขึ้น
ECHOLIGHT ได้เลือกใช้ Electronic Ballast ของ Dyno Electric ที่ได้ปรับค่าให้เหมาะกับหลอด UVA เพื่อประสิทธิภาพเต็มที่ในการใช้งาน มีนํ้าหนักเบาเพียงแค่ 2.6KG. เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์ช่วยดักจับแมลง พาหะนำโรค ที่มาของโรคต่างๆ จึงมั่นใจได้ว่าพื้นที่ของท่านปราศจากแมลงพาหะของโรคโควิค -19