โต๊ะขาพับอเนกประสงค์ ยี่ห้อ Luckyworld รุ่น FGS-60150

  • โต๊ะขาพับอเนกประสงค์เหล็ก
  • ขนาด 150(กว้าง) x 60(ลึก) x 74(สูง) เซนติเมตร
  • หน้าโต๊ะทำจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
  • โครงขาทั้ง 2 ข้าง ทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยม เชื่อมติดกับคานเหล็กแป็บ
  • คานรองหน้าโต๊ะ ทำจากเหล็กแป๊บเหลี่ยม เชื่อมติดเหล็กฉาก สำหรับยึดโครงขาตัว H
  • แกนบานพับทำจากเหล็กแผ่นปั๊มขึ้นรูป ชุบด้วยโครเมียม