โต๊ะอเนกประสงค์ KDS-120-RG

 

รายละเอียดทางเทคนิค

1.1   เป็นโต๊ะอเนกประสงค์มีขนาดไม่น้อยกว่า 50 x 120 x 74  เซนติเมตร
1.2   หน้าโต๊ะทำด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า  0.6   มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป มีความหนาหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร
1.3   ด้านหน้าโต๊ะมีแผ่นปิดหน้า ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6    มิลลิเมตร ด้านหน้ามีช่องสำหรับร้อยสายไฟ
1.4   ขาทั้ง 2 ข้างทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.6  มิลลิเมตรมีขนาดกว้าง 47.7 x ยาว 65.7 x หนา 3.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นกรอบทึบด้านในเจาะรูเป็นระยะสำหรับปรับระดับชั้นวางของ
1.5   ชั้นวางของมี 2 ชั้น ทำด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า  0.5   มิลลิเมตร พับและอาร์คขึ้นรูป
1.6   ปลายขาทำด้วยพลาสติกฉีดหุ้มสกรูมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 33   มิลลิเมตรความสูงไม่น้อยกว่า 5  เซนติเมตร สามารถปรับระดับได้ในกรณีที่พื้นไม่เสมอ
1.7   ชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ก่อนพ่นสีจะต้องผ่านการล้างคราบไขมันด้วยเคมี Bio cleaner และเคลือบผิวเหล็ก

ด้วยเคมี Dry Inplace Organic Coating เพื่อป้องกันสนิมและเพิ่มการยึดเกาะของสี โดยเคมีที่ใช้ไม่มีโลหะหนักและ     สารก่อมะเร็ง จากนั้นนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 180-200 ?C นาน 10 นาที แล้วจึงพ่นสีปิดผิวเหล็กด้วยสีฝุ่นอีฟ๊อกซี่     และอบสีที่อุณหภูมิ 200-220 ?C นาน 10 นาที