โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic รุ่น KX-TG3600BX

SPECIFICATIONS

 • โทรศัพท์ไร้สายเทคโนโลยี 2.4 GHz FHSS ให้สัญญาณเสียงคมชัด แม้ใช้งานในระยะไกล
 • ระยะทางการใช้งาน 150 เมตร (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม)
 • สัญญาณไฟแสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า จะสว่างขึ้นทันทีขณะมีสายเรียกเข้า เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน
 • ระบบ Speakerphone สามารถรับสายเรียกเข้าได้อย่างสะดวกสบาย แม้ขณะทำกิจกรรมอื่นๆ
 • รับสายโดยกดปุ่มใดๆ บนเครื่องมือถือได้
 • มีปุ่ม Navigator เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
 • บันทึกการโทรออกด่วน 10 ปุ่ม
 • หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ 10 หมายเลข
 • หน่วยความจำโทรออกหมายเลขสุดท้าย
 • ปุ่มค้นหาเครื่องมือถือ (เครื่องฐาน)
 • เสียงกริ่งเรียกเข้า 7 รูปแบบให้เลือกใช้
 • มีฟังก์ชันพักสาย
 • ใช้ถ่านชาร์จ NiMH ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน