โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic รุ่น KX-TGA381BX

SPECIFICATIONS

  • อุปกรณ์เสริม โทรศัพท์ไร้สาย Panasonic
  • Optional Handset (เครื่องลูก) แทนรุ่น TGA38XX
  • ขยายการใช้งานเครื่องไร้สายได้ถึง 6 เครื่อง