โทรโข่ง / Megaphone

ER-1000A-BK Personal PA System

The ER-1000A-BK is a compact, lightweight, hands-free portable public address system with a rated power output of 6 W (9 V DC when used with six AA-type batteries). The system can be wrapped snugly around the waist and using the supplied headset microphone allows both hands to remain free, making it ideal for such applications as conducting factory tours, directing traffic, instructing in sports facilities, and security-and-safety-related applications.

ER-2215 Shoulder Type Megaphone

ER-2215 เป็นโทรโข่งแบบสะพายไหล่ที่ใช้งานง่ายและมีไมโครโฟนแยกต่างหาก สามารถติดตั้งลำโพงเสริม (ST-16A) ได้

ER-2215W Shoulder Type Megaphone with Whistle

ER-2215S เป็นโทรโข่งแบบสะพายไหล่ที่ใช้งานง่ายและมีไมโครโฟนแยกต่างหากมาพร้อมกับเสียงนกหวีดในตัวที่ยิงไกลถึง 500 เมตร สามารถติดตั้งลำโพงเสริม (ST-16A) ได้

ER-1203 (10W max.) Splash-proof Hand Grip Type Megaphone

ER-1203 เป็นโทรโข่งแบบกะทัดรัดที่พร้อมคุณสมบัติกันน้ำระดับ IPX5

 

ER-1206 (10W max.) Splash-proof Hand Grip Type Megaphone

ER-1206 เป็นโทรโข่งแบบกะทัดรัดที่พร้อมคุณสมบัติกันน้ำระดับ IPX5 สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่  6 R6P หรือแบตเตอรี่ 4 R6P ได้ (อุปกรณ์เสริม)

ER-1206S (10W max.) Splash-proof Hand Grip Type Megaphone with Siren

ER-1206S เป็นโทรโข่งแบบกะทัดรัดที่พร้อมคุณสมบัติกันน้ำระดับ IPX5 มาพร้อมฟังก์ชั่นเสียงไซเรนในตัว สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่  6 R6P หรือแบตเตอรี่ 4 R6P ได้ (อุปกรณ์เสริม)

ER-1206W (10W max.) Splash-proof Hand Grip Type Megaphone with Whistle

ER-1206W เป็นโทรโข่งแบบกะทัดรัดที่พร้อมคุณสมบัติกันน้ำระดับ IPX5 มาพร้อมฟังก์ชั่นเสียงนกหวีดในตัว สามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่  6 R6P หรือแบตเตอรี่ 4 R6P ได้ (อุปกรณ์เสริม)

ER-520 (10W max.) Hand Grip Type Megaphone

ER-520 มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้ง่ายด้วยมือเดียวเท่านั้น  ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อนจะสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง

ER-520S (10W max.) Hand Grip Type Megaphone with Siren

ER-520S มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้ง่ายด้วยมือเดียวเท่านั้น มาพร้อมกับเสียงไซเรนในตัว ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อนจะสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง

ER-520W (10W max.) Hand Grip Type Megaphone with Whistle

ER-520W มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สามารถพกพาได้ง่ายด้วยมือเดียวเท่านั้น มาพร้อมกับเสียงนกหวีดในตัว ใช้ถ่าน AA จำนวน 8 ก้อนจะสามารถใช้งานได้นานถึง 10 ชั่วโมง

ER-1215 (23W max.) Hand Grip Type Megaphone

ER-1215 เป็นโทรโข่งแบบมือถือที่ใช้งานง่าย ใช้ถ่าน C จำนวน 6 ก้อนจะสามารถใช้งานได้ถึง 14 ชั่วโมง

ER-1215S (23W max.) Hand Grip Type Megaphone with Siren

ER-1215 เป็นโทรโข่งแบบมือถือที่ใช้งานง่ายมาพร้อมเสียงไซเรนในตัว ใช้ถ่าน C จำนวน 6 ก้อนจะสามารถใช้งานได้ถึง 14 ชั่วโมง

ER-3215 (23W max.) Hand Grip Type Megaphone

ER-3215 เป็นมือถือที่ใช้งานง่ายพร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้ ส่งเสียงได้ไกลถึง 400 เมตร

ER-3215S (23W max.) Hand Grip Type Megaphone with Siren Signal

ER-3215 เป็นมือถือที่ใช้งานง่ายพร้อมไมโครโฟนแบบถอดได้มาพร้อมเสียงไซเรนในตัว ส่งเสียงได้ไกลถึง 400 เมตร