ไซเรน Alarm Siren / Strobe S-350

อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสง มีความดังสูงสุดที่ 100 + – 5 dB ที่ 24 โวล์ท ใช้ได้กับไฟ 12 ~ 24 โวล์ท

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> S-350