ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO LD-215

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD – 215  เป็นโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้หลอด LED กำลังสูง 12w  ต่อหัวโคม ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจน ขนาด 50W ควบคุมการทำงานด้วย Microcontrollerสามารถสั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi-Function และ Remote-Control ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้ดังต่อไปนี้

  • ใช้หลอด LED กำลังสูงขนาด 12 W / หัวโคม มีอายุการใช้งานมากกว่า 50,000  ชั่วโมง
  • ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 4 ชม.
  • ปรับความสว่างของโคมได้ 4 ระดับ
  • สามารถควบคุมการทำงานได้ดวยรีโมทคอนโทรล
  • มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 10 วินาที
  • ได้รับมาตราฐาน มอก. 1955-2551