ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO LD-111

ไฟสำรองฉุกเฉิน DYNO รุ่น LD – 111  เป็นโคมไฟฟ้าฉุกเฉิน ใช้หลอด LED กำลังสูง 9w  ต่อหัวโคม ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจน ขนาด 35W ควบคุมการทำงานด้วย Microcontrollerสามารถสั่งงานได้ทั้งจากปุ่มMulti-Function และ Remote-Control ซึ่งนวัตกรรมล่าสุดดังกล่าวยังให้เกิดคุณประโยชน์ต่อผู้ใช้

  • ใช้หลอด LED กำลังสูงขนาด 9 W / หัวโคม มีอายุการใช้งานมากกว่า 50,000  ชั่วโมง
  • ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 4 ชม.
  • ปรับความสว่างของโคมได้ 4 ระดับ
  • สามารถควบคุมการทำงานได้ดวยรีโมทคอนโทรล
  • ได้รับมาตราฐาน มอก. 1955-2551