3M ผลิตภัณฑ์ล้างจาน กลิ่นมะนาว ชนิดเข้มข้น 3.8 ลิตร

น้ำยาล้างจาน 3M ชนิดเข้มข้น กลิ่นมะนาว ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ใช้สำหรับทำความสะอาดภาชนะ และเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน ด้วยส่วนผสมของน้ำมะนาวที่เข้มข้น