เครื่องอบฆ่าเชื่อโรคด้วยก๊าซโอโซน OZ-14G Ozone Fumigator

INTRONICS OZ-14G Ozone Fumigator

  • Intronics ชุดเครื่องอบโอโซนฆ่าเชื้อโรค 1 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอบโอโซน OZ-14G และ เครื่องสลายโอโซน OZ-NEU
  • กำจัดกลิ่นที่อาจตกค้างอยู่ภายในห้อง เชื้อราอันเป็นสาเหตุของกลิ่นอับชื้น
  • ขจัดกลิ่นควันบุหรี่ กลิ่นสี และกลิ่นเฟอร์นิเจอร์
  • ฆ่าเชื้อที่เกาะติดอยู่ตามแผ่นกรอง ท่อลมระบบปรับอากาศ