Astina เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน รุ่น AP401 UF

SPECIFICATION

  กรองน้ำจากท่อประปาโดยตรง

1. โพลีโพรพิลีน

Polypropylene Filter 5 micron
กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย 5 ไมครอน

  เหมาะสำหรับองค์กรสำนักงาน

2. แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง

Carbon Block 5 micron 10” กรองละเอียด 5 ไมครอน เช่น สารอินทรีย์
อนินทรีย์ ที่อยู่ในน้ำ และกำจัดกลิ่น สี คลอรีน

 

3. ไออน – เอ็กซ์เชนจ์

Ion – Exchange ใช้หลักการเปลี่ยนประจุโดยผ่านเรซิ่น ดูดสารละลายพวกหินปูน (Ca,Mg)
ปล่อยประจุโซเดียม (Na) ลดความกระด้าง ของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่ม

4. ยูเอฟเมมเบรน

UF Membrane กรองสารแขวนลอย และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย สนิม สารแขวนลอยต่าง ๆ ขนาดการกรองละเอียด ถึง 0.01 ไมครอน

5. แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดผง

Inline Post Carbon T33 ขั้นตอนสุดท้ายผ่านการกรองสารปรอท ก๊าซ สารหนู สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และปรับสภาพน้ำให้เป็นธรรมชาติพร้อมดื่ม