Astrap machine เครื่องรัดปลอก รุ่น AB-308

Specification :
  • ทำงานเงียบ ไร้ควัน ไร้กลิ่นแปลกปลอม ปลอดมลพิษ ความเร็วสูง
  • ระบบรัดแหนบเทอร์โมคอมเพรสชั่น
  • การทำงานเริ่ม-หยุดเครื่องอัตโนมัติเข้าสู่โหมดพักเครื่องอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
  • สามารถประทับตราบนเทปกระดาษได้
  • ตำแหน่งเชื่อม การดึงเทปสามารถปรับอุณภูมิเทปกระดาษได้
  • สามารถปรับและระบุได้เป็นตัวเลขผ่านแผงควบคุมแอลซีดี
  • สามารถรัดแหนบธนบัตรได้หนาแน่นและเรียบร้อยตามมาตรฐานธนาคาร
  • ชนะเลิศรางวัลการออกแบบอุตสาหกรรม นานาชาติและผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์แห่งชาติ
  • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 245 × 215 x 255 มม.
  • น้ำหนัก 7 กก.