ASUS PCE-AX3000 AX3000 MU-MIMO Dual Band PCI-E WiFi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 มีกล่อง,ไม่มีกล่อง

AX3000 Dual Band PCI-E WiFi 6 (802.11ax). Supporting 160MHz, Bluetooth 5.0, WPA3 network security, OFDMA and MU-MIMO
ASUS PCE-AX3000 เป็น Wireless Adapter แบบ PCI Express ใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ กำลังสูงส่ง ส่งสัญญาณได้ทั้งเร็วและแรง

Description

- ASUS PCE-AX3000 เป็น Wireless Adapter แบบ PCI Express ใช้สำหรับเครื่องคออมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ กำลังสูงส่ง ส่งสัญญาณได้ทั้งเร็วและแรง
- รองรับ WiFi AC บนคลื่น 5Ghz ความเร็ว 2.402Gbps รองรับ WiFi N บนคลื่น 2.4Ghz ความเร็ว 574 Mbps
- รองรับ บลูทูธ 5.0 เพื่อการครอบคลุมที่เร็วขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
- ถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้นเป็นสองเท่า
- เทคโนโลยี 802.11ax - ด้วย OFDMA และ MU-MIMO, WiFi 6 ช่วยให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีเสถียรภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น แม้ในขณะที่อุปกรณ์หลายเครื่องกำลังส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน
- รองรับ Security แบบ 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise
- รองรับ Windows 10