AURORA Caculator รุ่น AX-597W

 

  • จอแสดงผล TrueView® ดอทเมทริกซ์ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงเศษส่วนและตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
  • ทั้งหมด 296 ฟังก์ชั่น
  • ใช้พลังงานแบตเตอรี่ (1 x LR44)
  • สกรูฝาครอบแบตเตอรี่คงที่
  • ขนาด (wxdxh): 83x18x154 มม
  • น้ำหนัก: 115 กรัม