Bio Grade Dish Washing (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะ)

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะ

• ใช้ทำความสะอาดในสายการผลิตอาหารล้างภาชนะ

• ขจัดคราบไขมัน น้ำมัน สารอินทรีย์

• เพิ่มความสามารถในการย่อยสลายของระบบน้ำเสียปลายทาง

• ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะและเครื่องใช้ในครัวเรือน ช่วยขจัดคราบมัน คราบอาหารขจัดยาก และกลิ่นคาวจากอาหารต่างๆ

วิธีการใช้ : เพียงหยดไบโอเกรด ดิช วอชชิ่ง ลงบนฟองน้ำที่เปียก ใช้ล้างภาชนะตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด สำหรับคราบสกปรกมากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น

วิธีเก็บรักษา : จัดเก็บในภาชนะบรรจุเดิมและควรปิดฝาให้สนิท

คำเตือน/ข้อควรระวัง : แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะเป็นสารที่มีความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามควรจัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงจากตา