Bose Speaker Bose 802 Series IV

Bose Speaker Bose 802 Series IV AUDIO SYSTEMS

Bose 802 Series IV ตู้ลำโพง 240 วัตต์ Loudspeakers 240 w

ลำโพง Bose 802 IV ออกแบบใช้งานได้หลากหลายทั้งดนตรี และ เสียงพูดได้เป็นอย่างดี รองรับกำลังขับ 240 วัตต์ ภายในใช้ดอกลำโพงที่ทนทุกสภาวะอากาศ ขนาด 4 1/2 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ต้องใช้งานร่วมกับเครื่องควบคุมลำโพงรุ่น Panaray® System Digital Controller II ในกรณีที่ต้องการเสียงทุ้ม (เสียงต่ำ) สามารถใช้ร่วมกับ ลำโพง Bose® รุ่น 502®B, MB4, MB24 ได้

 •    Bose 802 IV ลำโพงขนาด 240 วัตต์ Get the audio quality, versatility and durability you need with the new 802 IV loudspeaker. We enhanced our flagship professional loudspeaker to deliver high-output performances for medium-size clubs, large indoor venues and outdoor spaces. New drivers and active equalization help reproduce vocals and musical instruments with improved smoothness and warmth—at low or high volumes, from live or recorded music.
 • High-performance sound
  Deliver clear, lifelike sound and avoid acoustical “deadspots” with Bose® 4.5-inch drivers and Articulated Array® speaker configuration. The 802 Series III loudspeaker uses eight proprietary full-range drivers to provide a more consistent sound field than conventional speakers that rely on woofers, tweeters and crossovers. Our proprietary speaker configuration uses a baffle array for each driver to provide wide horizontal and vertical dispersion over all bandwidths.
 • Durability
  Need a speaker that works as hard as you do? The 802 III speakers are now part of our new Installed Anywhere® speaker line, meeting our strictest standards for outdoor use. The transducer has been upgraded to withstand snow, sleet and rain, severe cold, high heat and humidity—the worst that Mother Nature can dish out. The input/output connectors are extremely rugged and reliable, and the sturdy yet lightweight mica-reinforced polyethylene cabinet stands up to severe weather and frequent transporting.
 • Portability
  It doesn’t matter how great you sound if you can’t get your gear to the event. That’s why we designed the compact 802IV speakers for remarkable portability. Setup and tear-down are a snap and new sleeker styling conserves space both on stage and in the van. A full line of brackets and stands further accommodates a wide variety of configurations.
Specification
 • Frequency Range 55Hz to 16kHz ±3dB
 • Sensitivity1 91dB-SPL @ 1W, 1m (pink noise)
 • Maximum Acoustic Output2  114dB-SPL @ 1m (pink noise)
 • 116dB-SPL @ 1m (IEC3 noise)
 • Dispersion (–6dB point, average,1-4kHz)
 • Horizontal 120˚ Vertical 100˚
 • Long-Term Power Handling 4
 • 240W continuous
 • Impedance 8Ω nominal
 • Mechanical Specifications
 • Dimensions: 13.0″H x 20.5″W x
 • 12.5″D (33 cm H x 52 cm W x 32 cm D)
 • Weight: 31 lb (14 kg)
 • Available color: black
 • Connectors: Two (2) parallel-wired
 • NL4 connectors
 • Enclosure construction: Micareinforced polyethylene copolymer
 • structural foam