BROTHER Versatile PC-Connectable Label Maker เครื่องพิมพ์ฉลาก รุ่น PT-D450

Description

- หน้าจอสี LCD Backlit แสดงผลได้ 2 บรรทัด ความยาว 21 ตัวอักษร พร้อมไฟพื้นหลังเพื่อการมองตัวอักษรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ความเร็วในการพิมพ์ 20 มม./วินาที
- พิมพ์อักษรได้สูงสุด 5 บรรทัด
- ความละเอียดในการพิมพ์ 180 dpi
- พิมพ์บาร์โค้ดได้ถึง 9 แบบจากตัวเครื่อง
- มีกรอบให้เลือก 99 แบบ
- มีสัญลักษณ์ให้เลือก 545 แบบ
- พิมพ์ได้ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-touch Editor v5.1
- คีย์บอร์ดแบบ QWERTY
- ใช้กับเทปพิมพ์ TZ-Tape ที่มีให้เลือกหลากสีขนาดตั้งแต่ 3.5, 6, 9, 12, และ 18 มม.
- ทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA 6 ก้อน หรือ อะแด็ปเตอร์ AC adapter AD-E001 (included)
- เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยพอร์ต USB 2.0
- รองรับการใช้งานกับ PC และ Maclntosh