Casio Projector Slim รุ่น XJ-A252

คุณสมบัติ

พกพาโปรเจคเตอร์ไปพร้อมกับเอกสาร หรือเก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าเอกสารขนาดบางของคุณ เครื่องรุ่นนี้สามารถใช้งานได้สะดวกในทุกที่ที่คุณต้องการ ไม่ใช่แต่เฉพาะในห้องประชุมหรือห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงในการเดินทางธุรกิจหรือในระหว่างการฝึกอบรม

เทคโนโลยีระบบฉายภาพใหม่ที่ปฏิวัติวงการ

CASIO พัฒนาเทคโนโลยีฉายภาพด้วยเซมิคอนดัคเตอร์ใหม่ประสานกับหลอด LED สีแดง ฟอสเฟอร์ และเลเซอร์สีน้ำเงิน ระบบฉายภาพนี้ให้ความสว่างสูงอย่างปลอดภัยโดยใช้อุปกรณ์ฟอสเฟอร์เพื่อเปลี่ยนความยาวคลื่นและระยะของแสงเลเซอร์สีน้ำเงิน

ระบบฉายภาพนี้มีอายุการใช้ที่ยาวนานถึงประมาณ 20,000 ชั่วโมงโดยที่ความสว่างไม่ลดลงประหยัด

ระบบฉายภาพมีอายุการใช้งานประมาณ 20,000 ชั่วโมง ให้ความสว่างมากกว่ามากเมื่อเทียบกับโปรเจคเตอร์แบบเดิมๆ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดปรอท ช่วยลดแรงงานในการบำรุงรักษาและยังลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ เนื่องจากความสว่างค่อยๆ ลดลงช้ากว่าหลอดปรอท ระบบฉายภาพนี้จึงให้คุณภาพของภาพที่คมชัดในการใช้งานที่ยาวนาน