Combination Heat Detector S-319

 

อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน 2 ระบบ 1.ระบบที่เปลี่ยนแปลงจากอุณหภูมิปกติ 9 องศาเซสเซียส หรือ 15 องศาฟาเรนไฮน์ ภายใน 1 นาที 2.ระบบตรวจจับอุณหภูมิคงที่ 70 องศาเซสเซียส วัสดุเป็นพลาสติกทนความร้อนสีขาว ใช้ไฟ 12 ~ 24 โวล์ท กินกระแสไฟตอนทำอลาม 40 มิลลิแอมป์ มีไดร์คอนแทคแยก กินกระแสไฟ 0.8 แอมป์ สำหรับไฟ 30 โวล์ท และ 0.4 แอมป์ สำหรับไฟ 125 โวล์ทป์ ตอนทำอลามจะมีไฟ LED สีแดงติดค้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> S-319