ELECTON POWER STRIP USB รุ่น EP-GS3503U2ML WHITE ชุดสายพ่วงรางปลั๊กไฟ 3 เต้า 5 สวิตซ์

Electon Power Strip USB รุ่น EP-GS3503U2ML White ชุดสายพ่วงรางปลั๊กไฟ 3 เต้า 5 สวิตซ์ อุปกรณ์ไฟฟ้า คือเครื่องอำนวยความสะดวกที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน จึงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดบ้านหลายชิ้น แต่บางครั้งขาปลั๊กไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ อาจไม่สอดคล้องกับเต้ารับเดิมที่มีในบ้าน ทำให้ต้องหาอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อไฟฟ้าให้เพียงพอกับจำนวนอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการ

ปลั๊กแปลงไฟฟ้า คือตัวช่วยที่สามารถเพิ่มช่องทางในการจ่ายไฟ ให้สามารถต่อปลั๊กไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นใหม่แบบ 3 ขา เข้ากับเต้ารับเดิมในบ้านได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนเต้ารับใหม่ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟ จึงควรเลือกปลั๊กแปลงไฟฟ้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จ่ายไฟได้สม่ำเสมอ และยังช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรได้อีกทางหนึ่ง
Electon Power Strip USB รุ่น EP-GS3503U2ML White ชุดสายพ่วงรางปลั๊กไฟ 3 เต้า 5 สวิตซ์ ชุดสายพ่วงรางปลั๊กไฟที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า มีสวิทช์เปิด-ปิด และตัดไฟเกินอัตโนมัติ หมดกังวลเรื่องความปลอดภัย เป็นสวิตซ์คุณภาพสูง Blue Diamond Stars Switch สีฟ้า ทนทาน ป้องกันการลุกลามไฟ
คุณสมบัติ
- สวิตซ์คุณภาพสูง Blue Diamond Stars Switch สีฟ้า ทนทาน ป้องกันการลุกลามไฟ
- Individual Switch สวิตซ์แยกเปิดปิด IEC.60934
- Main Switch Breaker (สวิตซ์หลัก)สำหรับควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมดและตัดไฟอัตโนมัติเมื่อใช้ไฟเกิน
- เต้ารับ ม่านนิรภัยกราวด์ มีสัญลักษณ์L,N,G มอก.166-2549
- เต้าเสียบ 3 ขากลม หุ้มฉนวนป้องกันกระแสไฟฟ้า มอก.166-2559
- สายไฟฟ้า มอก. 11-2553
ขนาดสินค้า
35.5x18x7.5 เซนติเมตร
น้ำหนักสินค้า
0.85 กิโลกรัม
สินค้าในชุดประกอบด้วย
Electon Power Strip USB รุ่น EP-GS3503U2ML White ชุดสายพ่วงรางปลั๊กไฟ 3 เต้า 5 สวิตซ์ สีขาว
การดูแลรักษา
- ปิดสวิตซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กเข้ากับปลั๊กแปลงไฟทุกครั้ง
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากปลั๊กแปลงไฟทุกครั้งหลังใช้งาน
- ไม่ต่อปลั๊กไฟพร้อมกันหลายชั้น

ข้อควรระวัง
- ห้ามนำปลั๊กแปลงไฟที่ชำรุดมาใช้งานเด็ดขาด
- อย่าเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้เป็นเวลานาน