Electrolux ตู้เย็น 2 ประตู

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านล่าง รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด335 ลิตร

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านล่าง รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด335 ลิตร

EBB3702K-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockAuto เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
350L NutriFresh® Inverter ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง

350L NutriFresh® Inverter ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง

EBB3700H-A

 • เทคโนโลยี 360 Cooling รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อคงความสดของอาหารให้ยาวนานขึ้น
 • ช่องแช่เย็นขนาดใหญ่พิเศษช่วยให้คุณเก็บอาหารได้มากขึ้น
ตู้เย็นช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างรุ่น NutriFresh® ระบบอินเวอร์เตอร์ ความจุ 421 ลิตร

ตู้เย็นช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่างรุ่น NutriFresh® ระบบอินเวอร์เตอร์ ความจุ 421 ลิตร

EBE4500B-A

 • TasteLock Crisper คงความสดของผักและผลไม้ได้นานถึงเจ็ดวัน
 • แช่อาหารโปรดได้ในปริมาณมากด้วยพื้นที่ช่องแช่แข็งขนาด 125 ลิตร
419L NutriFresh® Inverter ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง

419L NutriFresh® Inverter ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านล่าง

EBE4500AA

 • เทคโนโลยี 360 Cooling รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อคงความสดของอาหารให้ยาวนานขึ้น
 • FreshShield Crisper ช่วยคงความสดใหม่ของผักผลไม้ได้ถึง 7 วัน
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน พร้อมที่กดน้ำ รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด 341 ลิตร 

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน พร้อมที่กดน้ำ รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด 341 ลิตร 

ETB3740K-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockAuto เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด341 ลิตร

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด341 ลิตร

ETB3700K-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockAuto เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด312 ลิตร - สีเงิน

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด312 ลิตร - สีเงิน

ETB3400K-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockAuto เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด312 ลิตร - สีดำ

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด312 ลิตร - สีดำ

ETB3400K-H

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockAuto เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด256 ลิตร

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด256 ลิตร

ETB2802J-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockPlus เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด225 ลิตร - สีเงิน

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด225 ลิตร - สีเงิน

ETB2502J-A

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockPlus เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด225 ลิตร - สีดำ

ตู้เย็นแบบช่องแช่แข็งด้านบน รุ่น UltimateTaste 300 ขนาด225 ลิตร - สีดำ

ETB2502J-H

 • TasteSeal คงความสดใหม่ให้เนื้อปลาได้นาน 7 วัน* โดยไม่ต้องแช่แข็ง
 • TasteLockPlus เก็บผักผลไม้ให้สดใหม่ได้นาน 7 วัน*
 • EvenTemp ลดความผันผวนของอุณหภูมิ
350L NutriFresh® Inverter ตู้เย็น 3 ประตูที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน

350L NutriFresh® Inverter ตู้เย็น 3 ประตูที่มีช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน

EME3700H-A

 • เทคโนโลยี 360 Cooling รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เพื่อคงความสดของอาหารให้ยาวนานขึ้น
 • ช่องเก็บของที่ปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการตั้งแต่ 3 ถึง -12 องศาเซลเซียสเพื่อให้เหมาะกับอาหารประเภทต่างๆ