Electrolux หม้อหุงข้าวดิจิตอล รุ่น ERC7603W

ปรุงอาหารได้หลากหลาย พร้อมกับความทันสมัย และ สะดวกในการใช้งาน ด้วยหม้อหุงข้าดิจิตอล

ขนาด

  • ความสูง230 มม.
  • ความกว้าง260 มม.
  • ความลึก350 มม.
  • ความสูงของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (มม.)275
  • ความกว้างของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (มม.)416
  • ความลึกของผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุ (มม.)301
  • น้ำหนักสุทธิ (กก.)4.8