Electrolux หม้อหุงข้าวดิจิตอล รุ่น ERC6603W

ปรุงอาหารได้หลากหลาย พร้อมกับความทันสมัย และ สะดวกในการใช้งาน ด้วยหม้อหุงข้าดิจิตอล

ขนาด

  • ความสูง230 มม.
  • ความกว้าง260 มม.
  • ความลึก350 มม.
  • ความสูงของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (มม.)288
  • ความกว้างของสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (มม.)326
  • ความลึกของผลิตภัณฑ์ในกล่องบรรจุ (มม.)428
  • น้ำหนักสุทธิ (กก.)4.8