ELECTROLUX เครื่องฟอกอากาศ รุ่น FA31-202GY (สำหรับห้องขนาด 26 ตรม. )

คุณสมบัติ

• แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์ ความถี่ 50/60 เฮิรตซ์
• เครื่องฟอกอากาศสา หรับห้องขนาด 20-26 ตรม.
• จอแสดงผล LED และใช้งานผ่านระบบสัมผัส
• CADR = 203 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง
• Anti-bacteria 99.99%
• สะดวกกับการปรับ Auto Mode และ Sleep mode
• เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง PM1, 2.5 และ 10
• ไฟแจ้งเตือนเปลี่ยนแผ่นกรอง
• ประสิทธิภาพการกรอง 3 ขัน้ ตอน (Pre, Anti-bacterial HEPA, Activated Carbon)
• ปรับความแรงพัดลมได้ 3 ระดับ
• ชุดกรองอากาศแนวตัง้ กรองได้ 360 องศา
• มอเตอร์ DC ทนทาน
• การรับประกันอะไหล่ไฟฟ้าพร้อมค่าแรง 2 ปี
• ขนาดผลิตภัณฑ์ กว้าง 240 มม. X ลึก 240 มม. X ยาว 380 มม.
• รวมกล่อง กว้าง 282 มม. X ลึก 282 มม. X ยาว 465 มม.
• น้าหนักเครื่อง 2.6 กก.
• น้าหนักเครื่องรวมกล่อง 3.6 กก.