Electrolux Washing machine รุ่น UltimateCare™ EWF12933 (ขนาด 9 กก.)

  • ขนาดบรรจุ : 9 กก.
  • ประเภทการบรรจุผ้า : ฝาหน้า
  • ขนาด (HxWxD) : 850 x 600 x 669 mm.
  • ทำความสะอาดล้ำลึกด้วยเทคโนโลยี UltraMix™
  • Time Manager ช่วยบริหารเวลาในการซักผ้าของคุณ
  • ทะนุถนอมเนื้อผ้าและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

 

>>> รายละเอียดเพิ่มเติม EWF12933