Categories
All Products Dot matrix Printer เครื่องพิมพ์ เครื่องใช้สำนักงาน

Epson Printer Dot Matrix Model LQ-590

SPECIFICATIONS

 • หัวพิมพ์ได้รับการพิสูจน์ถึงความทนทาน พร้อมตลับผ้าหมึกแท้เอปสันช่วยยืดอายุให้ตัวเครื่อง
 • จำนวนเข็มพิมพ์ 24 เข็มพิมพ์ แคร่สั้น พิมพ์ตัวอักษรคมชัดเจน
 • ความเร็วในการพิมพ์ 529 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 12 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 440 ตัวอักษร/วินาที (แบบร่าง 10 ตัวอักษร/นิ้ว)
 • พิมพ์กระดาษแบบมีสำเนา 1 ต้นฉบับ + 4 สำเนา
 • ป้อนกระดาษได้หลายทิศทาง ทำงานผ่านเครือข่ายได้
 • อายุแถบผ้าหมึกสูงถึง 5 ล้านตัวอักษร
 • รองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต Parallel & USB
 • หน่วยความจำ 128 KB
 • ใช้ Ribbon S015589
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
 • วิธีการพิมพ์ : เข็มกระแทกแบบเมตริกซ์
 • จำนวนเข็มพิมพ์ : 24 เข็ม
 •  จำนวนคอมลัมน์ : 80 คอลัมภ์
 • ทิศทางการพิมพ์ : Bi-direction with logic seeking
 •  ความละเอียดในการพิมพ์ : 360 × 360 จุด/นิ้ว
 •  หน่วยความจำ : 128KB
 •  การเชื่อมต่อ : Bi-directional parallel/ USB Option : Type B I/F level 2
 ช่วงเวลาการใช้งาน
 • อายุของหัวพิมพ์ : 400 ล้าน (ตัวอักษร)
 • อายุการใช้งานผ้าหมึก : 5 ล้าน (ตัวอักษร)
 • ช่วงการทำงาน (MTBF) : 20,000 POH
ความเร็วการพิมพ์
 • แบบร่างความเร็วสูง 10 ตัว/นิ้ว : 440 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่างความเร็วสูง 12 ตัว/นิ้ว : 529 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่าง 10 ตัว/นิ้ว : 330 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่าง 12 ตัว/นิ้ว : 396 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่าง 15 ตัว/นิ้ว : 495 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่าง 17 ตัว/นิ้ว (ตัวผอม) : 559 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบร่าง 20 ตัว/นิ้ว (ตัวผอม) : 658 ตัวอักษร/วินาที
 •  แบบละเอียด 10 ตัว/นิ้ว : 110 ตัวอักษร/วินาที
 •  แบบละเอียด 12 ตัว/นิ้ว : 132 ตัวอักษร/วินาที
 •  แบบละเอียด 15 ตัว/นิ้ว : 165 ตัวอักษร/วินาที
 •  แบบละเอียด 17 ตัว/นิ้ว : 187 ตัวอักษร/วินาที
 • แบบละเอียด 20 ตัว/นิ้ว : 220 ตัวอักษร/วินาที